Profil firmy Enelex

Firma Enelex je ryze českou společností. Na českém trhu úspěšně působíme od roku 1991 a na zahraničním trhu od roku 1994. Po celou dobu našeho působení se vyznačujeme neustálým dynamickým rozvojem. V současné době tak zaujímáme významné postavení mezi výrobci speciálních elektronických přístrojů, především pro hornictví a energetiku.

Nosným programem naší firmy je výroba gamapopeloměrů pro kontinuální měření popelnatosti uhlí a analyzátorů kyslíku (O2)  pro optimalizaci spalování v elektrárnách, teplárnách, průmyslových kotelnách a spalovnách. Při výrobě těchto přístrojů využíváme vývojový tým, jehož zkušenosti sahají až do počátku tohoto odvětví v Československu, do  osmdesátých let minulého století.

Na tento program navazujeme výrobou a montážemi kamerových systémů, především do těžkých provozních podmínek, montážemi elektronické zabezpečovací a protipožární signalizace. Zabýváme se také službami v oblasti radiační ochrany.

Od roku 1999 dodáváme termovizní kamerové systémy pro pevné aplikace s využitím termovizních kamer na bezkontaktní měření teplot a zobrazování teplotních polí v energetice, průmyslu, hutnictví, stavebnictví a bezpečnostních aplikacích.

Produkty Enelex vyrábíme a dodáváme klientům včetně instalace, montáže a uvedení do provozu. V zahraničí využíváme spolupráce s místními firmami, navrhujeme také uspořádání systémů a ve spolupráci se zákazníkem zajišťujeme údržbu a servis. Pro tyto činnosti disponujeme novou vlastní budovou, zařízenou elektronickou výrobou a veškerým měřícím, montážním a servisním vybavením.

Spolupracujeme s předním výrobcem termovizních kamer FLIR Systems Inc., Švédsko, jehož výrobky nabízíme a začleňuje do svého monitorovacího systému.

Spolupracujeme také s výrobcem monitorovacích systémů pro měření emisí kouřových plynů do atmosféry, systémů detekce hořlavých a toxických plynů, s firmou G.E.I.T. z Belgie. Tuto firmu výhradně zastupujeme v České, Slovenské a Polské Republice.

Naším cílem je kvalitní a dlouhodobá spolupráce na mezinárodní úrovni.

 

Historie firmy Enelex

Začlenění České Republiky do zájmové oblasti Evropské Unie znamenalo pro naši post-socialistickou zemí nepřeberné množství  úkolů  zajišťujících rychlé zlepšení životního prostředí. V devadesátých letech se výrobky společnosti ENELEX staly spolehlivým domácím pilířem restrukturalizačního programu pro doly a energetiku. Nyní, po desetiletích vývoje a zkušeností jsme rádi, že jsou naše zařízení po celém světě nedílnou součástí moderních systémů řízení, jež vedou k zásadním energetickým úsporám a ke snižování emisí.

1983
Historie společnosti Enelex sahá až do roku 1983 kdy byla v tehdejším státním podniku Energostroj Chvaletice založena skupina Elektronika pro vývoj a výrobu speciálních elektronických přístrojů využitelných v energetickém průmyslu.

1984 (1985, 1990)
Tato skupina zahájila v roce 1984 první provozní zkoušky vlastních analogových verzí gamapopeloměrů a analyzátorů kyslíku ve spalinách.
Od roku 1985 se její pracovníci soustředili na problematiku spalování a kontroly kvality paliva pro elektrárny a na vývoj nových typů analyzátorů kyslíku a gamapopeloměrů.
Do roku 1990 vyrobila a nainstalovala firma Energostroj v Československu více než 500 ks analyzátorů kyslíku a 100 ks gamapopeloměrů a v rámci RVHP realizovala dodávky i do zahraničí.

1991
Skupina Elektronika se též podílela na vývoji a výrobě vstupních turniketů do kontrolovaných pásem jaderné elektrárny Dukovany a speciálních přístrojů pro zdravotnictví. Po osamostatnění Energostroje Chvaletice od ČEZ (Československé Energetické Závody) a zvýšení důrazu na strojní výrobu hrozil skupině Elektronika zánik a tak většina členů vývojového týmu založila 1. října 1991novou vlastní společnost s názvem ENELEX spol. s r. o. (ENERGETIKA, ELEKTRONIKA, EXPORT).

1992 (1994, 1997)
V roce 1992 jsme v nové firmě Enelex dokončili vývoj gamapopeloměru GE 1100S řízeného mikroprocesorem 8080 a zahájili jeho výrobu. Na bázi stejného procesoru byl v roce 1994 dokončen vývoj a zahájena výroba počítačově řízených analyzátorů kyslíku AE 1200 (s vlastní kalibrací určený pro velké elektrárenské kotle) a AE 500.T. (s předehřívanou sondou pro lokální automatizované výtopny). Oba přístroje si rychle získaly velký podíl na českém trhu. Gamapopeloměry se během dvou let staly základním článkem systémů pro řízení těžby ve všech dolech ČR a v roce 1997 byly doplněny o přídavnou jednotku poloautomatického etaloneru jež v provozech zvýšila rychlost a komfort jejich kontroly.

1993 (2005)
V roce 1993 byl náš výrobní program rozšířen o instalace speciálních kamerových systémů EZS a EPS pro energetiku a uhelný průmysl (elektronické systémy zabezpečení a požární ochrany). Od roku 2005 v případě potřeby chráníme jednotlivé kamery námi vyvinutými speciálními kryty řady HE, díky nimž může systém pracovat v nejnáročnějších průmyslových podmínkách s velikou prašností nebo při působení extrémních teplot.

2000
V roce 2000 jsme představili nový typ gamapopeloměru GE 2000 a nový typ analyzátoru kyslíku AE 2200, zároveň jsme celkové modernizovali analyzátor kyslíku AE 500.T. Oproti starším typům jsme využitím nových technologií dosáhli u těchto zařízení zlepšení přesnosti, rychlosti a stability měření. Nové vlastnosti spolu se zjednodušeným ovládáním a standardizací připojení k PC přinesly naším výrobkům úspěchy doma a staly se velmi žádanými v zahraničí.

2000 (1998, 2005)
Zároveň jsme v roce 2000 uvedli do provozu světový unikát! Automatický termovizní varovný systém zabezpečující skládku uhlí proti záparům s možnosti samovznícení. Tento systém jsme vyvíjely od roku 1998 pro aplikaci na homogenizační skládce uhlí povrchového dolu. Systém je stále průběžně zdokonalován včetně vyvíjení aplikací do dalších oblastí průmyslu. Ve světě je o něj velký zájem, masivnímu rozšíření však zatím brání poměrně vysoké pořizovací ceny samotných kamer.
V roce 2005 jsme čtyři velké termovizní systémy dodali do Jižní Koreje na zabezpečení skládek uhlí v elektrárnách. V České Republice se realizovalala ochrana skládky komunálního odpadu, skládky pneumatik v objektu cementárny a již zmíněné skládky uhlí.

2008
Naši odborníci nyní dokončují vývoj třetí generace gamapopeloměru a analyzátorů kyslíku a připravují je do výroby. Současně inovujeme termovizní systém na nový cenově dostupnější typ termokamer. O naše výrobky je stále větší zájem v zemích, kde je rozšířena těžba uhlí. Máme stálá obchodní a servisní zastoupení v Belgii, Bulharsku, Itálii, Jižní Koreji, Makedonii, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.